2009/03/20

Pixar UP 相關新聞

2009/3/20


Pixar 的 up 被坎城影展選為開幕片, 這也是坎城影展第一次選用動畫作為開幕影片.

-------------------------
2009/3/8
Up 釋出新預告, 真煩, 我的人生每一年都在等 pixar 的新片就好了


--------------------------------
2008/11/3
pixar 新片 -up 首部預告
一個 78歲老先生與 8 歲小孩的故事
果然一出手,又要打死一堆動畫公司希望台灣別翻成 "上上總動員" XD
-------------------------------------
2008/8/3

Pixar 2009 新片:UP
首次看到影像


看不出什麼所以然
但應該是個關於老人與飛行的故事

又要等一年
每年都在等 Pixar新作,好苦阿